Book trailers e vídeos sobre libros

Para facer as cousas regular ou mal é mellor non facelas. Ese era o criterio até moi pouco para decidir producir ou non obxectos audiovisuais de promoción. Estes obxectos estaban orientados principalmente cara á televisión e esta xogaba con estándares moi altos para o que se podía fabricar “na casa”. Youtube abriu novas posibilidades e fixou novos estándares que ultrapasaron o seu soporte e chegaron mesmo á televisión, pois é case obrigada hoxe en día a aparición de vídeos afeccionados en calquera programa. Son símbolo de inmediatez, de fidelidade á realidade e unha maneira de implicar os espectadores, que deben pensar que os seus vídeos tamén poden aparecer calquera día nese mesmo programa.

Estes novos estándares, baratos e inmediatos, chegaron a compartir terreo cos máis profesionais e, para promocionar calquera produto de maneira digna, xa non é preciso contratar unha axencia de publicidade e competir polo mellor anuncio do ano.

Un simple vídeo sen montaxe, inseríndolle a portada do libro que se anuncia, cunhas palabras do autor sobre a súa propia obra, pode ser o mellor anuncio.

Pensariamos hai 3 ou 4 anos que Planeta promocionaría un libro así? 4 minutos de cámara fixa, sen complicarse co contorno visual, recoñecendo que non está a gastar un peso na produción? Non, verdade? Pero é fantástico! e o libro espero que tamén!

Un vídeo sobre el libro » El Blog de Enrique Dans.

Enrique Dans prepara libro CC para Planeta

“El libro está dirigido a la base de la pirámide, al lector que ve la tecnología como un batiburrillo de cosas que le provocan confusión, inquietud, inseguridad y hasta miedos de diversos tipos. A ese público que no sabe cómo reaccionar cuando ve venir novedades en la tecnología, que no entiende todas esas cosas que hacen que alguien retuerza esas leyes de los negocios que creía escritas en piedra, inalterables. A ese que considera todo este mundo como algo “extravagante” o “excéntrico”, pero que va viendo cómo, progresivamente, adquiere una relevancia cada vez mayor, y se siente perdido ante él. Un libro dirigido a personas que necesiten entender los cambios del entorno, porque no se resignan a considerarse perdidos en él, a verse como parte de una especie de “generación perdida”.”

Finalmente, un libro » El Blog de Enrique Dans.