Cando triunfarán os ebooks

Fálase dos millóns de perdas que están a supor as descargas non oficiais de ebooks para as editoras; si, eses exemplares que algúns lectores escanean, revisan, converten e ofrecen para a súa descarga en diversas plataformas de aloxamento. Como di Dans no seu artigo, falan de perdas en función de vendas non realizadas, como se a única razón para non continuaren a crecer dentro dos límites dos seus obxectivos, sempre subxectivos, se debese unica e exclusivamente, ás versións non oficiais de libros que se comparten na actualidade en Internet. Mais sorprendentemente a lectura en dispositivos electrónicos non avanza á mesma velocidade; nin todo o mundo ten un dispositivo de tinta electrónica, nin un iPad, nin un Kindle, precisamente, creo eu, porque a oferta de títulos aínda deixa moito que desexar.

Un mercado do libro electrónico é posíbel e necesario para acceder a calquera obra coa mesma facilidade e maior rapidez coa que se accede a un libro en papel, para que os clientes poidamos aforrar a parte que nos toca da impresión e da distribución, para que poidamos compartir a nosa experiencia lectora con todas esas persoas que, a través das redes sociais, conforman os nosos círculos sociais que amplían o noso grupo de amigos de toda a vida. As editoras, ou máis ben digamos os grandes grupos editoriais, aínda devecen por manter as marxes do S XX cos recursos do S XXI. Queren gastar menos e ingresar máis sen arriscar nada e sen teren en consideración que o concepto de dereitos de autoría, e mesmo o propio concepto de autoría están a mudar irremediabelmente, amparándose nunha crise que, non o esquezamos, non é froito da megalomanía dos usuarios senón da especulación.

E non precisei comiñas 😉

Show me the money!!!!!! El triunfo de las “comillas”… » El Blog de Enrique Dans.