Problemas de formato

Liza Daly, unha autoridade en ebooks, explica para TeleRead os maiores problemas que os lectores atopan ao mercar ebooks:

-Portadas sen imaxe (acabo de ler noutro lugar que isto se debe a que normalmente a editora non posúe os dereitos)

-Páxinas en branco.

-Información sobre copyright irrelevante.

-ISBNs erróneos.

-Outros contidos irrelevantes como toas de contidos.

-Saltos de páxina con erros.

Liza afiram que en moitas ocasións as versións non oficiais son moito mellores que as oficiais.

víaSloppy formatting in ebooks: Liza Daly speaks out at Digital Book World | TeleRead: Bring the E-Books Home.